Stemmer fra gata

«Som de fleste andre har jeg vært skeptisk til tigging og til de som tigger. Lenge betraktet jeg disse menneskene bare på avstand –som noen forstyrrende elementer i bybilde» skriver Tone Urdal om sin egen film «Stemmer fra gata»

I forbindelse med 100 års feiringen av kvinnelig stemmerett i Norge i 2013, ble det laget 7 kortfilmer hvor våre nye landskvinner fikk si litt om hvilken stemme de hadde og hvilken stemme de har. Stemmerett og ytringsfrihet er ingen selvfølge, det er ikke en rett og en frihet vi alltid har hatt. Når vi nå har feiret 100 år og vel så det, hever vi stemmen og bruker vi retten?

Regissør Tone Urdal om Stemmer fra gata

«Som de fleste andre har jeg vært skeptisk til tigging og til de som tigger. Lenge betraktet jeg disse menneskene bare på avstand –som noen forstyrrende elementer i bybilde. Noen som ga de meg en følelse av frustrasjon og irritasjon når jeg passerte dem på gata – uten at jeg alltid helt visste hvorfor. Å overse ble den enkleste strategien. Helt til jeg en dag begynte å spørre meg selv hvorfor jeg gjorde det valget ,og om det fantes noe alternativ. Jeg tenkte – går det an hilse på disse menneskene? Det ble begynnelsen på noe nytt..

Filmen Stemmer fra gata gir meg mulighet for å dele denne opplevelsen med andre. Jeg har ønsket lage en film om mennesker som tigger. Ikke en film om tigging, fordi det er for komplekst både sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk til å bli belyst i en kortfilm. Jeg vil gi personer som ofte blir oversett en stemme. Jeg vil gi meg selv og andre et personlig møte – og mulighet for å bli litt kjent med noen av de som lever på gata i Norge.

Møtene med romfolk har gitt meg ny kunnskap. Samtidig innser jeg at jeg som borger i det politisk stabile, økonomisk trygge overflodssamfunnet i Norge aldri vil forstå helt.  De som levde her for noen generasjoner siden ville kanskje forstått deres liv bedre. Filmen viser at noen ikke har innflytelse og stemmerett i Norge. Det kan inspirere oss, som er så privilegert at vi har denne retten, til å bruke den ved Stortingsvalget 2013.

Takk til Diana og romfolk i Kristiansand som har gitt mulighet for personlige møter, ny erfaring og innsikt.

Hilsen Tone»

Filmene «STEMMER FRA» er produsert av Penelopefilm as med produsent Grete Salomonsen Hynnekleiv i spissen.