Godt valg!

«Dirty tricks», amerikanske tilstander og skittkasting, er karakteristikkene våre fem på gata gir årets valgkamp. Partiene er for like og kjører seg inn i spor, sier en annen. Interessant at gjeldende regjering ikke har fått mer «pepper» sies også. 

De er antakelig representative for velgermassen, de fem vi møter på gata noen dager før selve valgdagen. For det oppleves sånn for mange, har vi inntrykk av. At valgkampen er et «nødvendig onde» hvor politikere og partier følger en gitt oppskrift og ikke lenger nødvendigvis der en finner svarene på hvem som kan gjøre den beste jobben i forhold til den enkeltes velgers hjertesaker.

Hjertesakene til de fem vi traff, var alle virkelig hjertesaker. Altså saker som ligger deres hjerte nærmest.

I dag er det valg. Da velges en sammensetning partier og spenningen blir stor i forhold til hvilke hjertesaker som må falle i kompromissene, og hvilke hjertesaker som overlever forhandlingene om posisjoner!

GODT VALG!